Magnus Gäfvert (född 1969) CEO sedan 2012

Utbildning och erfarenhet: Magnus Gäfvert har en doktorsexamen från Institutionen för reglerteknik vid Lunds Tekniska Högskola. Som ingenjör och entreprenör har Magnus en bakgrund inom teknisk fysik och reglerteori. Magnus är en av fem grundare av Modelon AB. Magnus har tidigare erfarenhet som bland annat COO och teknisk expert på Modelon AB och som systemingenjör på Haldex Brake Products AB.

Innehav: Genom Modelon Group AB, 208 875 A-aktier och 835 504 B-aktier i Bolaget.

Övriga betydande uppdrag:

REQUEST INFORMATION

  • *Field required