Jonas Eborn (född 1967) CFO sedan 2005 och vice VD sedan 2013

Utbildning och erfarenhet: Jonas Eborn har en doktorsexamen från Institutionen för reglerteknik vid Lunds Tekniska Högskola. Jonas har tidigare erfarenhet som forskare på institutionen för reglerteknik vid Lunds Tekniska Högskola och som ingenjör vid United Technologies Research Center.

Innehav: Genom Modelon Group AB , 208 875 A-aktier och 835 504 B-aktier i Bolaget.

Övriga betydande uppdrag: Jonas Eborn har pågående styrelseuppdrag i den ideella organisationen Modelica Association.

REQUEST INFORMATION

  • *Field required