< Back to News & Blog

Modelon på ARKAD 2010

Modelon September 10, 2010

Modelon närvarar med monter på Arbetsmarknadsdagarna ARKAD 2010 vid Lunds Tekniska Högskola den 10-11 november, arrangerad av Teknologkåren. Läs mer om evenemanget på ARKADs hemsida.

Contact Us

Request Information

  • *Field required