Mark H. Shay, CFA (född 1972) Styrelseledamot sedan 2021

Utbildning och erfarenhet: Mark har en B.Sc. och M.Sc. i elektroteknik från Northwestern University (USA) och en MBA från MIT Sloan School of Management (USA). Mark har arbetat som IT- och strategikonsult 1996-2002 på Accenture och som finansanalytiker och portföljförvaltare sedan 2004.

Innehav: 345.270 A-aktier och 2.154.730 B-aktier (Accendo Capital), 11.400 B-aktier (egna via bolag)

Övriga betydande uppdrag: Senior Partner, Accendo Capital. Styrelseordförande, Impact Coatings AB (publ).

Oberoende i förhållande till bolaget och ledande befattningshavare, beroende i förhållande till större aktieägare

REQUEST INFORMATION

  • *Field required